utworyszekspirowskie

Wróżki w starożytności

Potrzebowały do życia krwi ludzkiej więc za każdym razem, gdy na wojnie ginęli żołnierze, pojawiały się Kery by nasycić swój głód. Dzieła tych poczwar dopełniał Eurynomos, który już bezpośrednio został nazwany w mitologii demonem. Pożerał on ciała umarłych, pozostawiając z nich jedynie nagie szkielety. Hades miał władzę nad swą świtą wypełniającą niechlubne obowiązki w imieniu swego króla. Tak przedstawiał się świat podziemny według wierzeń starożytnych Greków. Jednak różnorakich demonów nie zabrakło również na lądzie, w wodzie i powietrzu.

Gorgony i Syreny to istoty wodne, których wizerunek osnuty jest na postaci kobiety. Jednak wróżka przedstawiona jest jako piękna kobieta, a Gorgony mają  zamiast włosów, ukazane są z ogromnymi kłami, a także rękami z brązu i złotymi skrzydłami. W przeciwieństwie do Gorgon, Syreny były przedstawiane jako piękne pół-kobiety, pół-drapieżne ptaki cechujące się nadzwyczajną złośliwością. W powietrzu panowały bóstwa wiatrów, które dzieliły się na zagrażające i niezagrażające życiu ludzkiemu. Tymi groźnymi dla człowiek były Harpie. Podobnie jak Syreny stanowiły połączeniem kobiety i ptaka, jednak wśród powietrznych demonów dominowały raczej cechy zwierzęce. Bóstwa wiatrów wywoływały najstraszniejsze wichury i cyklony, rozbijając statki żeglarzy o skały.