utworyszekspirowskie

Sex telefony pasja poetów

Według badań naukowych aż 60% współczesnych poetów korzysta regularnie z seks telefonu...

Czemu tak robią? To niezwykłe zjawisko ale poeci twierdzą że rozmowy prowadzone przez sex telefon dają im inspirację do pisania nowych utworów lirycznych.

Każdy mężczyzna potrzebuje swojej muzy i zdaje się, że obecni poeci znajdują ją poprzez usługi 0-700. To ciekawe a dla nas radosne, bowiem dzięki temu otrzymujemy wiele nowych pięknych tomików wierszy,